Jak wybrać odpowiednią mieszankę traw? - ENSILAGE

ENSILAGE
Przejdź do treści
Jak wybrać odpowiednią mieszankę traw?
Mieszanki traw z linii PROgrass gwarantują najwyższy plon i jego jakość, a dodatek zakiszcza Ensilage w momencie konserwacji zapewnia utrzymanie ich wartości pokarmowych na najwyższym poziomie.

Trawy PROgrass obejmują 3 rodzaje idealnie złożonych mieszanek, gwarantujące szerokie wykorzystanie i przydatność na różne stanowiska uprawy. Każda z mieszanek zapewnia najlepszą strawność paszy i wysoki jej plon, a przy tym wysoką wartość białka i węglowodanów.
Najwyższą wartość pokarmową wykazują mieszanki traw z udziałem roślin motylkowych, czyli PROgrass Protein oraz Intense. Lucerna i koniczyny w składzie tych mieszanek bardzo mocno podnoszą zawartość białka oraz jakość pasz, które odpowiednio zakonserwowane i przechowane stanowią podstawowe i jednocześnie najtańsze źródło białka w paszy.
Wybór odpowiedniej mieszanki traw z przeznaczeniem na pasze to jednak poł sukcesu, bardzo ważny jest również sam zbór materiału i jego konserwacja.
Trawy są dość trudnym materiałem do zakiszania, dlatego idealnym rozwiązaniem jest wówczas dodatek zakiszacza Ensilage, który usprawnia procesy zakiszania. Ma to szczególne znaczenie przy większym udziale roślin motylkowych, ponieważ zmniejsza się wówczas zawartość cukrów i suchej masy oraz zwiększa pojemność buforowa, co utrudnia fermentacje. Bakteriie kwasu mlekowego zawarte w Ensilage wpływają na szybkie obniżenie pH zakiszanego surowca, zahamowanie rozwoju niepożądanych bakterii kwasu masłowego oraz rozwoju pleśni i drożdży w zakiszanym materiale, zwiększając stabilność tlenową kiszonki.


Jak wybrać odpowiednią mieszankę traw? Doradcy PROCAM odpowiadają.

Mieszanki traw stanowią wysokowydajne źródło pasz dla przeżuwaczy, dlatego wymagają szczególnej uwagi w gospodarstwach produkujących mleko. Im lepszej jakości pasze objętościowe tym większa zdrowotność stada, mniej problemów z racicami i rozrodem. Trawy stanowią najtańsze źródło białka w żywieniu bydła, szczególnie widoczne jest to przy aktualnych cenach dodatków białkowych, takich jak poekstrakcyjna śruta rzepakowa i sojowa. Dlatego pasze objętościowe produkowane z najlepszych mieszanek traw to podstawa i bezpieczeństwo w prowadzeniu produkcji zwierzęcej. Jak zatem produkować wysokiej jakości pasze z traw zapewniające odpowiednią smakowitość i wysoką strawność?
Na początek należy ocenić możliwości posiadanych gleb, ich żyzność i stopień uwilgotnienia, ponieważ w zależności od rodzaju gleb i ich zasobności w materie organiczną stosujemy różne gatunki traw. Najlepszych gleb wymagają życice (wielokwiatowa, mieszańcowa, trwała), kostrzewa łąkowa i tymotka łąkowa, dając najbardziej wartościową paszę. Na słabszych glebach (IV-V klasy) można uprawiać kupkówkę pospolitą, kostrzewę trzcinową i czerwoną, stokłosę bezostną i rajgras wyniosły, ponieważ mają silniejszy system korzeniowy i lepiej znoszą niedobory wody. Podczas wyboru gatunków należy pamiętać, że dodatek kostrzewy trzcinowej pozwala na wykorzystanie mieszanki na stanowiskach gorszych, tzn. zimnych, zlewnych, przesychających czy pochodzenia organicznego (torfy, mursze).  Na takich stanowiskach warto również dodać tymotkę łąkową, życicę trwałą i koniczynę czerwoną. Jeśli mamy do dyspozycji dobre stanowisko na gruntach ornych, optymalnie wilgotne, to wybieramy mieszanki z większym udziałem życic (trwałej i mieszańcowej), doskonale nadających się do bardzo intensywnej produkcji. Przy wyborze mieszanki traw z lucerną należy zwrócić uwagę na odczyn gleby (minimalny to 6,0) i poziom wód gruntowych (nie powinien być wysoki). Ma to duże znaczenie dla trwałości lucerny w takim użytku.
Kolejnym elementem decydującym o składzie mieszanki jest jej przeznaczenie. Zakładając trwałe pastwisko należy stosować mieszanki oparte na trawach niskich, tworzących zwartą ruń. Najlepszym gatunkiem do tego jest życica trwała, charakteryzuje się dodatkowo bardzo dobrą smakowitością i strawnością oraz wysoką zawartością cukru. Doskonale komponuje się w mieszankach z motylkowymi. Gatunki które powinny uzupełnić dobrą mieszankę pastwiskową to kostrzewa łąkowa, tymotka łąkowa oraz życica mieszańcowa, która spełnia dodatkowo role rośliny ochronnej podczas szybkiego wzrostu nowego zasiewu. Na użytki kośne wykorzystujemy mieszanki oparte na kostrzewach głównie łąkowej i trzcinowej, z dodatkiem tymotki łąkowej, życicy trwałej, jako rośliny dolnego piętra, oraz kupkówki pospolitej i roślin motylkowych, jak koniczyna czerwona czy lucerna.
Odpowiedni skład mieszanki traw musi gwarantować najlepszą strawność paszy i wysokie jej plon, a przy tym najwyższą wartość białka i węglowodanów. Takie parametry pozwalają uzyskać najnowsze gatunki traw wyhodowane m.in. przez duńską firmę DLF SEEDS, która stworzyła innowacyjną linie mieszanek traw PROgrass, których PROCAM jest dystrybutorem na terenie Polski. Mieszanki tych traw skomponowane zostały z najlepszych odmian traw i roślin motylkowatych, o wysokich odpornościach na mróz i susze, dające wysokie wyniki produkcyjne w polskich warunkach. Marka traw PROgrass obejmuje 3 rodzaje idealnie złożonych mieszanek, gwarantujące szerokie wykorzystanie i przydatność na różne stanowiska uprawy.
PROGRASS ORIGINAL
Mieszanka przeznaczona na różne typy gleb, na stanowiska umiarkowanie wilgotne i suche. Polecana do wypasu jak również do użytkowania kośnego. Duży udział życic powoduje dużą odporność runi na udeptywanie i gwarantuje wysoką zimotrwałość. Ponadto podobnie jak festulolium, życice zawierają dużo cukru i mają dobrą strawność i smakowitość. Mieszanka posiada prosty skład gatunków idealnych do intensywnego użytkowania pastwiskowego i kośnego. Trwałość 3-4 lata. Norma wysiewu 30-35kg/ha.
Skład mieszanki:
- 30 % Festulolium (typ rajgrasowy)
- 20 % Życica x boucheanum Kunth
- 50 % Życica trwała (intermediate, 4N)
PROGRASS INTENSE
Mieszanka dedykowana na średnie i dobre gleby klimatu umiarkowanego, znosząca okresowe susze. Idealna w produkcji kiszonek, sianokiszonek oraz do założenia pastwiska. Udział życicy, kostrzewy łąkowej i tymotki gwarantuje wysoką produkcyjność i jakość. Koniczyny podnoszą smakowitość i zawartość białka. Dzięki tak zróżnicowanemu składowi gatunkowemu mieszanka staję się wysoce uniwersalna, nawet w trudnych warunkach, gdzie swoje znaczenie ma wówczas dodatek kostrzewy trzcinowej. PROgrass Intense pozwala na intensywne i wieloletnie użytkowanie ok. 4-5 lat. Idealnie sprawdzi się również w renowacjach użytków metodą podsiewu. Norma wysiewu 30-35kg/ha.
Skład mieszanki:
- 4 % Koniczyna biała (drobnolistna)
- 8 % Koniczyna łąkowa (średniolistna)
- 20 % Festulolium (typ rajgrasowy)
- 20 % Kostrzewa łąkowa
- 10 % Tymotka łąkowa
- 25 % Życica trwała
- 13 % Kostrzewa trzcinowa
PROGRASS PROTEIN
Mieszanka przeznaczona na średnie, okresowo przesychające gleby klimatu umiarkowanego i gorącego. Oprócz wysokowydajnych gatunków traw w składzie posiada duży udział motylkowatych: koniczyny łąkowej i lucerny, co bardzo mocno podnosi zawartość białka i jakość pasz, a także daje powodzenie uprawy na suchych i mniej żyznych stanowiskach. Polecana do bezpośredniego skarmiania jak również do przygotowania siana i kiszonek. Najlepsza dla gospodarstw, którym zależy na jak największej zawartości białka w plonie. Jeśli rolnik uprawia kukurydzę, która jest najlepszym źródłem energii dla przeżuwaczy, to logiczne jest, aby dobierając mieszanki wielokośne postawić na białko. Wysoka zawartość białka to nie tylko lepsza jakość paszy, ale też duże oszczędności na dodatkowe komponenty białkowe. Mieszanka trwała przez 4-5 lat w użytkowaniu intensywnym. Norma wysiewu 30-35kg/ha.
Skład mieszanki:
- 30 % Lucerna siewna
- 10 % Koniczyna łąkowa
- 15 % Tymotka łąkowa
- 25 % Festulolium (typ rajgrasowy)
- 10 % Kupkówka pospolita
- 10 % Życica trwała (Intermediate, 4N)

Mieszanki traw pastewnych PROgrass to konkretna propozycja dla gospodarstw uprawiających użytki zielone z przeznaczeniem na pasze dla wymagających przeżuwaczy. Starannie zbilansowane składy mieszanek gwarantują wysokie i stabilne plonowanie przez  kilka latach uprawy. Nowoczesne odmiany gatunków wykorzystanych w mieszankach PROgrass gwarantują wytrzymałość nawet w warunkach wysokich temperatur, niedoborów wody i mrozów.
PROCAM
PROCAM Polska to europejski lider dystrybutorów środków do produkcji rolniczej. Od 40 Lat PROCAM Group dostarcza wysokiej jakości środki ochrony roślin, nawozy i materiał siewny rolnikom, sadownikom oraz producentom warzyw. Doradcy agrotechniczni PROCAM działający w kilkudziesięciu oddziałach w całej Polsce doradzają i pomagają uzyskać najwyższe plony, optymalizując koszty produkcji.
© 2017 PROCAM Polska Sp. z o.o.
Zobacz firmowe strony www: procam.pl | Gdzie kupić nasze produkty?
Wróć do spisu treści